Få foretaget en fugtundersøgelse og undgå fugtskader

Vi kan hjælpe med at undersøge din bolig eller virksomhed for problemer med fugtVores ekspert kan tjekke for fugt og fugtskader i bolig og virksomhed.

Har du konstateret problemer med fugt i din bolig eller virksomheds indeklima? Eller har du mistanke om det? Så få besøg af vores ekspert, der kan hjælpe med at finde eventuelle fugtskader.

I forbindelse med fugtundersøgelsen, hvor der bl.a. foretages visuel gennemgang og elektroniske fugtmålinger, f.eks. for fugt i kældervæg ge vil der ligeledes blive undersøgt for skimmelsvamp. For fugt og skimmelsvamp går, så at sige, hånd i hånd.

Rapport kortlægger fugtskader

I forbindelse med undersøgelsen, f.eks. for fugt i kælder, får du altid en mundtlig forklaring på problemerne, ligesom du typisk 1-2 uger efter undersøgelsen modtager en simpel rapport med resultaterne fra undersøgelsen, inkl. en kort vurdering af eventuelle fugtskader og beskrivelse af hvilke næste skridt, du bør tage, hvis der er konstateret problemer.

Vi vil i mange tilfælde kunne levere rapporten hurtigere, hvis du har behov for det. I så fald vil der dog være et tillæg i prisen. Kontakt os for nærmere information

En undersøgelse koster fra 3.200 kroner inkl. moms. Du kan bestille en undersøgelse, eller få yderligere oplysninger, ved at kontakte os på tlf. 31 11 90 00 eller info@agx.dk.

Sådan undersøger vi for fugtskader og skimmelsvamp

Ved undersøgelser for fugt og skimmelsvamp foretager vi altid:

  • En visuel gennemgang
  • Målinger for fugt ved hjælp af elektronisk måleinstrument, så omfanget af eventuelle fugtproblemer og fugtskader kan anslås
  • Er der synlige tegn på mulig skimmelsvamp, er indikationstest med PRO-Clean test inkluderet i prisen
  • Indikationstesten kan suppleres med laboratorie-test (Mycometer-Surface)*, hvis det vurderes nødvendigt
  • Evt. test for skjult skimmelsvamp ved hjælp af DNA-test*, der præcist kan fastslå mængden af svampesporer samt arter/typer, i luften i rummet
  • Konstateres der fugtskader eller skimmelsvamp er et god bud på skadens omfang, hvorfor og mulige løsninger normalt også inkluderet i prisen
  • Gennemgangen af din bolig eller virksomheder tager typisk mellem ca. ½ og 1½ time – alt efter hvor mange rum, der skal undersøges
Kontakt os vedr. vores fugt- og skimmelundersøgelser
* Skal udfyldes
* Både Mycometer- og DNA-testene er udvidede test, der skal analyseres på laboratorium. Derfor går der normalt mindst fem arbejdsdage, inden resultaterne er klar. Laboratorie-tests er ikke inkluderet i standardundersøgelsen, så der tages ekstra betaling for denne type test. Du skal desuden være opmærksom på, at det kan tage op til en uge længere at få gjort rapporten for undersøgelsen klar til dig.

Viser det sig, at fugtskader og/eller skimmelproblemer gemmer sig under gulvet, bag paneler eller lignende, kan det være nødvendigt at blotlægge skimmelangrebet, så det fulde omfang af skaderne kan fastslås. Det sker typisk ved at fjerne paneler, bryde gulvbrædder op eller lignende, og kaldes for destruktive undersøgelser.

Som udgangspunkt foretager vi ikke destruktive undersøgelser. Vi tilbyder det dog som en særskilt ydelse. Og vil for det meste blive anbefalet, inden en skimmelsanering igangsættes.

NB! Vi står ikke for udbedringen efter denne type undersøgelser, men vi kan naturligvis hjælpe med det, hvis du ønsker det. Det er blot ikke inkluderet i prisen for denne type undersøgelse. Vi bestræber os dog altid på at være så skånsomme og diskrete som muligt, når vi laver destruktive undersøgelser, så der bliver mindst muligt at reetablere efterfølgende.

Call Now Button